Čo dnes dokážu moderné kamerové systémy?

Kamerové systémy prešli za posledných 10 rokov obrovskou technologickou evolúciou. Popri zachovaní pôvodnej funkcie, sledovanie a zaznamenávanie pohybu, pribudli nové. Dokážu podnikateľom poskytnúť množstvo dôležitých informácií a z nich plynúcu konkurenčnú výhodu.

Analógové kamery vs digitálne kamery

Analógové kamery

Staršie analógové kamery prenášali obraz prostredníctvom koaxiálneho kábla do DVR zariadenia, kde sa záznam transformoval a uložil v digitálnej podobe.

Výhody:

  • Vynikajúca citlivosť kamier aj v noci (nevyžaduje dodatočné prisvietenie)

Nevýhody:

  • Napájanie a prenos obrazu z kamery cez dva rôzne káble
  • Nízke rozlíšenie obrazu

Digitálne kamery

Novšie kamery zaznamenávajú obraz v digitálnej podobe bez potreby akejkoľvek úpravy.

Výhody:

  • Vysoké rozlíšenie obrazu
  • Ostrý obraz počas celého dňa (v noci vďaka infračervenému prisvieteniu)
  • Jeden dátový kábel na prenos obrazu aj napájanie kamery

Nevýhody:

  • Žiadne

Z predchádzajúceho porovnania je zrejmé, že moderné bezpečnostné IP kamery prekonali tie analógové vo všetkých ohľadoch.

Pýtate sa, akým spôsobom dokážete vďaka kamerovému systému získať výhody oproti konkurentom? Radi vám to vysvetlíme. V nasledujúcej časti článku vyberieme 6 moderných funkcií kamerových systémov a vysvetlíme si ich prínos.

Kvalitný obraz počas celého dňa

Za málo pixelov málo muziky. Takto upravené slovenské príslovie presne opisuje prvý krok evolúcie kamerových systémov. Moderné kamery dokážu snímať svoje okolie s vysokým rozlíšením. Vďaka ostrému obrazu počas celého dňa dokážu presne identifikovať predmety a osoby. Kvalitný obraz v spojení so strojovým učením a umelou inteligenciou poskytuje priestor pre vývoj všetkých pokročilých funkcií kamerových systémov.

Prepojenie s inými senzormi

Moderné bezpečnostné kamery je možné prepojiť s inými senzormi. Príkladom je snímanie veľkého parkoviska pohyblivou kamerou, ktoré nie je možné pokryť ani niekoľkými statickými kamerami. V takomto prípade je ideálnou voľbou montáž pohyblivej kamery, ktorá opisuje predprogramovanú trajektóriu a pohybových senzorov. Ak niektorý zo senzorov zaznamená pohyb, kamera sa sústredí na snímanie oblasti v blízkosti aktivovaného senzora, môže zapnúť snímanie vo vyššom rozlíšení či zasvietiť na monitorované miesto LED reflektorom.

Pokročilá ochrana exteriéru

Moderné bezpečnostné kamery vybavené pokročilým algoritmom strojového učenia posúvajú ochranu exteriéru na vysokú úroveň. Systém odlíši ľudí a vozidlá od zvierat a iných pohybujúcich sa objektov, ako sú listy, kvapky dažďa, tiene a ďalšie. Výrazne tak znižujú riziko falošného poplachu.

Čoraz viac priestoru v rámci zabezpečenia exteriéru získavajú termálne kamery. Tie dokážu detegovať narušiteľov aj v nepriaznivých poveternostných podmienkach, ako je hmla, smog, dážď a sneh.

Vjazd na parkovisko alebo do areálu

Moderné kamery dokážu efektívne identifikovať vozidlá vďaka snímaniu EČV pri vjazde na parkovisko alebo do areálu. A to všetko robia automaticky, bez nutnosti manuálneho potvrdzovania správnosti EČV zo strany obsluhy kamerového systému.

Schopnosť identifikovať vozidlá poskytuje veľké výhody pre podniky, orgány miestnej samosprávy a celý rad ďalších organizácií. Vďaka dátam z kamerového systému môžu zvýšiť bezpečnosť vstupu napríklad do škôl, kancelárií, tovární alebo zaviesť poplatky za vjazd.

V ďalšej časti sa budeme venovať pokročilým funkciám, ktoré sa nesústreďujú na zabezpečenie objektu. Ich úlohou je získavanie užitočných funkcií pre zvýšenie efektivity podnikateľskej činnosti.

Počítanie ľudí

Kamery dokážu veľmi presne spočítať ľudí, ktorí sa nachádzajú v sledovanom objekte. Registrujú prichádzajúce aj odchádzajúce osoby, vďaka čomu majú vždy prehľad o presnom počte návštevníkov.

Analýza počtu nakupujúcich, ktorí počas dňa vstúpia do obchodu, môže pomôcť zvýšiť efektivitu predajného miesta. Napríklad je možné presne prispôsobiť počet zamestnancov v rušnejších hodinách a potom znížiť ich počet počas pokojnejších hodín. Šetria sa tým prevádzkové náklady, pričom kvalita služieb ostane zachovaná.

Detekcia radu

Dnešní zákazníci majú na uskutočnenie nákupu menej času ako kedykoľvek predtým. Očakávajú teda  rýchlu a jednoduchú platbu. Ako teda skrátiť čakacie doby na minimum a rýchlo reagovať na rastúce rady pri pokladni? Odpoveďou by mohla byť technológia inteligentnej detekcie radu.

Technológia využíva kamery na sledovanie počtu ľudí stojacich v rade pri pokladni. Po dosiahnutí vopred stanoveného počtu zákazníkov systém upozorní vedenie obchodu, aby otvorilo novú pokladňu alebo pokladne. Táto funkcia prispieva okrem zlepšenia skúseností zákazníkov (ktorí musia menej čakať) aj k optimalizácií rozvrhu zamestnancov.

Tepelné mapy pohybu

Predajcovia zvyčajne chcú vedieť, o ktoré produkty majú zákazníci najväčší záujem a ktoré reklamné produkty priťahujú zákazníkov do predajne.

S technológiou tepelného mapovania získa manažment farebne odlíšenú mapu času, ktorý zákazníci strávia v konkrétnych častiach predajne. Vďaka týmto dátam môžu spoločnosti získať prehľad o tom, ako najlepšie umiestniť položky v obchode a ako najlepšie navrhnúť celkové rozloženie obchodu.

Slavomír Trpiš
Technický riaditeľ