Akcie a zľavy

Zľavy

Zľava na služby

Zákazník sa zaviaže používať službu následujúcich 24 mesiacov. Platby za službu bude realizovať priebežne na mesačnej báze. Vtedy dostane zľavu z mesačného paušálu.

10%

Zľava na zariadenia

Pri inštalácií repasovaných zariadení (napr. anténa a prijímač alebo iptv set-top-box už boli použité) získa zákazník zľavu na inštaláciu.

50%

Poznámky:

  • inštalácia s použitím repasovaného zariadenia je plne funkčná a nemá žiadne vady
  • na inštaláciu s použitím repasovaného zariadenia sa vzťahuje záruka 12 mesiacov (nie 24 mesiacov)
  • o aktuálnej ponuke a možnosti inštalácie s použitím repasovaného zariadenia sa informujte osobne alebo telefonicky na našom zákazníkom centre

Jednotlivé akciové ponuky a zľavy sa nemôžu navzájom kombinovať.

Zmena služby počas viazanosti

  • Ak klient počas doby viazanosti prejde na službu s rovnakým mesačným paušálom, obdobie viazanosti mu začne plynúť odznova tak, ako to bolo zazmluvnené v pôvodnej zmluve. Pokiaľ pri zmene služby vzniknú poskytovateľovi náklady na zmenu v technologických zariadeniach, poskytovateľ zákazníkovi túto sumu vyčísli a vopred oznámi.
  • Ak klient počas doby viazanosti služby prejde na službu s vyšším mesačným paušálom, obdobie viazanosti sa nepredlžuje. Pokiaľ pri zmene služby vzniknú poskytovateľovi náklady na zmenu v technologických zariadeniach, poskytovateľ zákazníkovi túto sumu vyčísli a vopred oznámi.
  • Počas viazanosti nemôže klient prejsť na službu s nižším mesačným paušálom.
  • Pri nevyhnutnej zmene služby iniciovanej zo strany poskytovateľa sa viazanosť služby nemení (nepredlžuje). Ak je zmena služby iniciovaná zo strany poskytovateľa, zákazník dostane novú službu s parametrami minimálne rovnakými alebo lepšími ako bola služba predošlá. Táto situácia môže nastať napr. ak existujúcu službu nie je ďalej možné technicky poskytnúť a na mieste pripojenia zákazníka je možné poskytnúť modernejšiu službu s odpovedajúcimi parametrami.

Odkup zariadení

25 EUR za staré zariadenie. Ak je klient pripojený technológiou MOTOROLA CANOPY alebo technológiou WIFI 2,4GHz môže spoločnosť GAYA s.r.o. pri prechode na novú technológiu (5GHz) staré zariadenie odkúpiť za 25 € s DPH. Odkup starých zariadení si zákazník nemôže nárokovať. Odkup zariadení mu je ponúknutý spoločnoťou GAYA s.r.o..

Archívne služby

Archívne služby sú také, ktoré nie sú v aktuálnom cenníku. Pri archívnych službách po uplynutí viazanosti zmluvy:

  • je možná platba len na mesačnej báze, nie je možné predplatiť si službu na dlhšie obdobie ako 1 mesiac
  • nie je možné zazmluvniť viazanosť služby na ďalšie obdobie
  • nie je možné využiť žiadnu akciu (zľava pri viazanosti, atď.)

Takáto zmluva môže trvať na dobu neurčitú za pôvodnú zazmluvnenú cenu dovtedy, pokiaľ je možné takúto službu technicky zabezpečiť. Ak chce používateľ archívnej služby využiť aktuálne prebiehajúcu akciu, musí si zvoliť službu z aktuálneho cenníka.