Verejný internet

 | GAYA

Pre mestá a obce poskytujeme kompletné riešenia v oblasti budovania, údržby a servisu verejných WiFi sietí.

Obráťte sa na našich odborníkov a získajte pre svoje mesto alebo obec verejnú WiFi sieť, ktorú môžu použiť všetci obyvatelia a návštevníci. Na nákup zariadení a vybudovanie siete môžete získať financie aj z prostriedkov Európskej únie.

WiFi4EU a WiFi pre teba

Iniciatívy WiFi4EUWiFi pre teba umožňujú mestám a obciam získanie dotácie alebo nenávratného finančného príspevku na vybudovanie verejnej WiFi siete až do výšky 15 000 €.

V 3. kole výzvy získalo príspevok celkovo 1 780 obcí alebo mestských častí z celej EÚ (53 zo Slovenska).

Máte záujem o získanie príspevku 15 000 € na vybudovanie verejnej WiFi siete? Zaregistrujte sa na portáli WiFi4EU. Počet poskytnutých dotácií je obmedzený a získajú ju iba obce a mestá, ktoré sa v rámci celej Európskej únie prihlásia medzi prvými.

Európska únia aktuálne pripravuje 4. kolo výzvy na získanie prostriedkov na vybudovanie verejnej WiFi siete.

Vybudujeme vám verejnú WiFi sieť

Naša spoločnosť GAYA, s.r.o. je registrovaná na zozname dodávateľov, ktorí spĺňajú požiadavky stanovené Európskou komisiou. Pomôžeme vám s realizáciou verejnej WiFi siete z prostriedkov z iniciatív WiFi4EU alebo WiFi pre teba. Všetkým obyvateľom a návštevníkom vášho mesta alebo obce tak môžete poskytnúť bezplatný prístup na internet.

Máte záujem o vybudovanie verejnej WiFi siete?

Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám odpovieme na všetky otázky a pomôžeme so získaním prostriedkov z Európskej Únie.

Kontaktujte nás +421 43 324 0000
Máte záujem o vybudovanie verejnej WiFi siete? | GAYA