Metalické a optické siete

 | GAYA

Výstavba, servis a správa sietí

Moderné optické a metalické siete prispievajú ku zefektívneniu vnútrofiremných procesov. Dokážu plniť množstvo úloh od zabezpečenia rýchlej a efektívnej komunikácie zamestnancov cez nepretržité fungovanie kamerového a zabezpečovacieho systému až po centrálne ukladanie dát a dohľad nad strojmi a zariadeniami.

Siete budujeme od roku 2003

Svoju vlastnú telekomunikačnú sieť budujeme od roku 2003 v Martine, Vrútkach, Turčianskych Tepliciach a ďalších vybraných obciach. Stavba vlastnej siete spolu s vedomosťami a skúsenosťami našich certifikovaných návrhárov počítačových sietí nám otvára možnosti, vďaka ktorým dokážeme našim zákazníkom ponúkať profesionálne a efektívne riešenia.

Kvalita zaručená certifikátmi

Výstavbe a správe sietí sa venujú naši odborníci s certifikátmi od spoločnosti Cisco, vďaka ktorým vám garantujeme 100% spokojnosť.

Výstavba a servis sietí

Zabezpečujeme komplexné služby od projektovania až pod samotnú realizáciu a servis optickej alebo metalickej siete. Postaráme sa o nasledujúce činnosti:

 • vypracujeme projektovú dokumentáciu a rozpočet pre vybudovanie siete
 • majiteľom existujúcich sietí navrhneme najefektívnejšie možnosti pre rozšírenie a zvýšenie efektivity
 • pripravíme projekt a zastrešíme aj realizáciu stavby telekomunikačných stožiarov (samozrejmosťou je ochrana voči zásahu bleskom)
 • vybudujeme optické trasy (položenie optických chráničiek) na kľúč alebo podľa zadaného projektu
 • nainštalujeme (zafukovanie) optické káble do chráničiek
 • zvárame a meriame optické vlákna
 • zabezpečíme siete voči výpadkom elektrickej energie
 • zaistíme bezpečnosti siete
 • vykonáme diagnostiku a servis siete

Správa sietí

Venujeme sa kompletnej správe a starostlivosti o externé firemné siete a serveri. Zabezpečujeme, aby mali naši zákazníci svoje siete a zariadenia vždy v najlepšom možnom stave.

Medzi najbežnejšie nedostatky a riziká firemnej siete patrí:

 • prítomnosť nežiadúceho softvéru vo forme vírusu, malware alebo spyware
 • nedostatočná stabilita a bezpečnosť serverov a routerov
 • nesprávne fungujúce alebo nefunkčné zariadenia (napríklad, notebooky, pracovné stanice, tlačiarne, externé úložiská)
 • výpadky WiFi internetu pri VoIP telefonických hovoroch
 • nefunkčné alebo chybné zálohovanie dát
 • strata dát pri poruche alebo odcudzení zariadenia
 • ochrana siete pred hackerskými útokmi

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam dokážeme všetky spomenuté riziká a poruchy odstrániť rýchlo a jednoducho.

Bezpečnosť firemnej siete

Bezpečnosť vašej firemnej siete je pre nás dôležitá. Stanovujeme najúčinnejšie spôsoby ochrany vašich dát a duševného majetku. Používame overené technológie a zariadenia. Naši certifikovaní správcovia sú pripravení poskytnúť efektívne riešenie akejkoľvek situácie súvisiacej s narušením siete.

Máte záujem o vybudovanie alebo správu vašej firemnej siete?

Neváhajte nás kontaktovať. Navrhneme pre vás riešenie v oblasti vybudovania, správy alebo servisu firemnej siete, ktoré splní vaše očakávania.

Kontaktujte nás +421 43 324 0000
Máte záujem o vybudovanie alebo správu vašej firemnej siete? | GAYA