Mestské a obecné kamerové systémy

 | GAYA

Mestské a obecné kamerové systémy predstavujú ideálny spôsob pre zabezpečenie budov, pamiatok a verejných priestranstiev so zvýšeným rizikom vandalizmu a iného protiprávneho konania.

Vďaka vysokému rozlíšeniu a infračervenému snímaniu poskytujú moderné exteriérové a interiérové bezpečnostné kamery kvalitný a ostrý obraz vo dne aj v noci.

Výhody kamerového systému pre vaše mesto a obec

Zriadenie moderného kamerového systému výrazne zvýši bezpečnosť vo vašom meste alebo obci. Použitie moderných technológií prináša množstvo výhod:

  • možnosť neustále monitorovať rizikové objekty a lokality
  • ostrý a kvalitný obraz počas celého dňa
  • kamerový systém je možné pripojiť na existujúcu optickú sieť
  • fungovanie až 128 exteriérových alebo interiérových kamier súčasne

Novovybudovanú alebo existujúcu optickú sieť môžete okrem zriadenia kamerového systému použiť aj na poskytnutie ďalších moderných služieb. Vaši občania môžu získať prístup k obecnému rozhlasu, internetu alebo digitálnej televízii. Okrem zvýšenia bezpečnosti tak prispejete aj k rastu ich životného komfortu.

Licencia

Naša spoločnosť GAYA, s.r.o. je držiteľom licencie na prevádzkovanie technickej služby PT 000790 vydanej Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline. Taktiež sme získali previerku Národného bezpečnostného úradu na stupeň utajenia „Dôverné“.

Špecializujeme sa na komplexné služby od projektovania cez výstavbu až po údržbu a servis kamerových systémov. Naša licencia zaručuje, že všetky naše služby poskytujeme v súlade s platnou legislatívou.

UPOZORNENIE:

Na trhu pôsobia desiatky slovenských firiem, ktoré kamerové systémy inštalujú bez licencie na prevádzkovanie technickej služby a uzavretia zmluvy o poskytovaní technických služieb. Používanie takýchto kamerových systémov sa považuje za porušenie zákona, ktoré sa v prípade odhalenia trestá pokutami (pre dodávateľa aj odberateľa).
Odporúčame vám, aby ste pred montážou kamerového systému vyžiadali od dodávateľa predloženie licencie na prevádzkovanie technickej služby.

Skúsenosti

Naša spoločnosť stojí za výstavbou a správou mestských kamerových systémov v Martine a Turčianskych Tepliciach.

Máte záujem o vybudovanie moderného kamerového systému?

Neváhajte nás kontaktovať. Navrhneme vám riešenie profesionálneho kamerového systému, ktoré splní vaše očakávania.

Kontaktujte nás +421 43 324 0000
Máte záujem o vybudovanie moderného kamerového systému?  | GAYA