Oplatí sa pri podnikaní šetriť s pripojením pre domácnosti?

Často sa stretávame s otázkou, či je pre podnikových zákazníkov nutné používať firemné internetové pripojenie, alebo im postačí aj lacnejšie pripojenie určené pre domácnosti? Aby sme vám dokázali čo najlepšie odpovedať, pripravili sme pre vás tento článok.

„Prečo by sa mal platiť toľko za internetové pripojenie?“

Je to opodstatnená otázka, najmä pre majiteľov malých podnikov, ktoré sa snažia každé Euro vynaložiť čo najefektívnejšie. Vzhľadom na to, že v čoraz viac lokalitách vznikajú optické siete, ktoré sľubujú nízke ceny a vysokorýchlostný internet, voľba medzi firemným internetom a domácim internetom sa zdá byť čoraz náročnejšia.

Firemný internet vs internet pre domácnosti

V čom sa okrem ceny líši firemný internet od internetu pre domácnosti? Rozdielov je hneď niekoľko. Firemný internet má viac funkcií a vyššie parametre ako internet pre domácnosti a je optimalizovaný pre využitie vo firemnom prostredí.

Pri firemnom internete taktiež rozlišujeme medzi optickým firemným internetom (lacnejší) a garantovaným internetom. Optický firemný internet je optimalizovaný, aby poskytol najvyšší výkon počas pracovnej doby. Garantovaný internet je najkvalitnejším pripojením, pretože garantuje maximálny výkon počas celého dňa.

V nasledujúcej časti článku vám vysvetlíme najdôležitejšie rozdiely medzi firemným internetom a internetom pre domácnosti.

Dostupnosť (SLA)

Dostupnosť je parameter, ktorým dodávateľ garantuje percentuálny podiel správnej funkčnosť internetového pripojenia počas určitého obdobia (napr. za mesiac). Aké sú rozdiely dostupnosti pri firemnom internete a internete pre domácnosti?

  • Internet pre domácnosti –  min. dostupnosť 95%
  • Optický firemný internet – min. dostupnosť 97%
  • Garantovaný internet – min. dostupnosť 99,5%

FUP

FUP (Fair Use Policy) sú pravidlá férového využívania služby, ktoré poskytovateľ internetu nastavuje pre domácnosti aj firmy. Pri garantovaných službách sa FUP neuplatňuje. Tieto pravidlá upravujú podmienky, za ktorých môže poskytovateľ obmedziť internetové pripojenie zákazníka (napríklad vo forme obmedzenia rýchlosti pripojenia) v prípadoch, keď účastník svoju internetovú prípojku preťažuje a obmedzuje tým ostatných používateľov internetu v lokalite.

Podmienky FUP sú pre domácnosti nastavené prísnejšie, než pri firemných zákazníkoch.

Agregácia

Agregácia pri internetových službách znamená zdieľanie určitého celkového prenosového pásma väčším počtom užívateľov. Udáva sa pomerom 1:n a stanovuje minimálnu prenosovú rýchlosť, pričom n je počet používateľov zdieľajúcich prenosové pásmo. Bez agregácie by bola možnosť nepretržitého využívania vysokorýchlostného internetu za prijateľný paušálny poplatok nemožná.

Príklad:

10 používateľov využíva pripojenie s deklarovanou rýchlosťou 100 Mbit/s, ktorú zdieľajú s agregáciou 1:10. Z toho vyplýva, že minimálna prenosová rýchlosť, na ktorú môže klesnúť rýchlosť používateľa je 100 Mbit/s : 10 = 10 Mbit/s.

Porovnanie agregácie pri internete pre domácnosti a firemnom internete:

  • Internet pre domácnosti – 1:10
  • Optický internet pre firmy – 1:4
  • Garantovaný internet – 1:1

Servis

Významné rozdiely medzi firemným internetom a internetom pre domácnosti nájdete aj pri servisných zásahoch. Pre zákazníkov s firemným internetom poskytuje dodávateľ internetu prednostný alebo expresný servis.

Aké sú rozdiely v servise internetu pre domácnosti a firemného internetu:

  • Internet pre domácnosti – do 5 dní
  • Optický firemná internet – prednostný servis do 48 hodín
  • Garantovaný internet – expresný servis do 4 hodín, monitoring 24/7

Statická IP adresa

Garantované firemné internetové pripojenie sa vždy dodáva so statickými verejnými IP adresami. Používanie statickej verejnej IP adresy je nevyhnutné pri hosťovaní web stránky, prevádzkovaní vlastného e-mailového servera či VPN koncentrátora pre vzdialený prístup zamestnancov pracujúcich cez home-office. Statickú verejnú IP adresu využijete aj pri ovládaní kúrenia, klimatizácie alebo kamerového systému.

Záver

Cena internetového pripojenia pre firmy je vyššia, než pripojenie pre domácnosti. Má to svoje opodstatnenie. Firemný internet ponúka množstvo funkcií a výhod, ktoré za vyššiu cenu jednoducho stoja. Platí pravidlo, že čím je vaša spoločnosť väčšia, tým dôležitejšie je používanie internetu určeného práve pre firmy. Poskytne vám množstvo výhod a v konečnom dôsledku vám ušetrí času aj finančné prostriedky.

Slavomír Trpiš
Technický riaditeľ